คำถาม YWC12

เก็บไว้หน่อยละกัน

ตอบอะไร ถึงรอดเข้าไปรอบสัมภาษณ์

ใครผ่านมาเห็น นำไป adapt ได้นะครับ

แต่โจทย์ปีต่อไปคงเปลี่ยนแหละ 55555

Read More