เรื่องเล่าไอทีวี (2) : ตั้งไข่ “ไอทีวี ทีวีเสรี”

เรื่องเล่าไอทีวี (2) : ตั้งไข่ “ไอทีวี ทีวีเสรี”

หมายเหตุ : บทความนี้เป็นการรวบข้อมูลและความคิดเห็นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีและสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี ซึ่งได้ถูกปิดตัวลงเป็นเวลากว่าหกปีแล้ว หากข้อมูล ความคิดเห็น ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องตามความเป็นจริงๆ ผู้เขียนต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากข้อมูลเริ่มหายากขึ้น ทุกวันๆ

Read More

เรื่องเล่าไอทีวี (1) : กำเนิด “ทีวีเสรี”

เรื่องเล่าไอทีวี (1) : กำเนิด “ทีวีเสรี”

หมายเหตุ : บทความนี้เป็นการรวบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีและสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี ซึ่งได้ถูกปิดตัวลงเป็นเวลากว่าหกปีแล้ว หากข้อมูล ความคิดเห็น ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องตามความเป็นจริงๆ ผู้เขียนต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากข้อมูลเริ่มหายากขึ้น ทุกวันๆ

Read More

เรื่องเล่าไอทีวี : เกริ่นนำ

เรื่องเล่าไอทีวี : เกริ่นนำ

 

ไม่รอดจนได้ครับ คันไม้คันมือ ต้องเขียนอะไรสักอย่างเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไอทีวี-ทีไอทีวีให้จนได้ ส่วนตัวผมคิดว่ามันคือปริศนาอย่างหนึ่งที่ค้างคาใจผมมานานพอสมควร

Read More