ศีลเสมอกัน

มีคนเคยกล่าวไว้ว่า “คนเราจะรักกันได้นาน… ทั้งคู่ต้องศีลเสมอกัน”
ส่วนตัวเห็นด้วยและคิดว่าเป็นจริงๆ
แต่ไม่ได้เอาคำนี้มาขยายความในเชิงความรักนะ
จะเอาคำว่า “ศีลเสมอกัน” อธิบายในเชิงการทำงานร่วมกัน

Read More