ถอย

บอกว่าถอยไม่ได้แปลว่าต้องแพ้
ก็เพียงแค่พักทบทวนในบางสิ่ง
ให้จิตใจได้สงบลงจริงจริง
แล้วค่อยวิ่งเดินหน้าก้าวไปใหม่

ถอยสิบก้าวแสนก้าวไม่เห็นแปลก
ลดการแบกความกำกวมได้นับล้าน
ไม่ให้จิตไม่ให้ใจคอยรำคาญ
พอนานวันเริ่มสงบคิดออกเอง

Read More