เครื่องหมายทางการค้า R – C – TM ต่างกันอย่างไร?

จากรายการ “Did you know? คุณรู้หรือไม่” ทางช่อง PPTV HD 36

สัญลักษณ์ตัว R ตัว C และ TM เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายทางการค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา

  • ตัวอาร์ ® ย่อมาจากคำว่า Registered Trademark เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้ว (ใช้เองโดยไม่ลงทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาผิดกฎหมาย)
  • สัญลักษณ์ TM ย่อมาจากคำว่า Trade Mark หมายถึง เครื่องหมายการค้าที่ใช้ได้กับทั้งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว และที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบีย
  • ส่วนสัญลักษณ์ตัว C ที่มีวงกลมล้อมรอบนั้น มาจากคำว่า copyright หรือลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีรูปร่าง มีขึ้นเพื่อใช้กับงานสร้างสรรทุกประเภท

ที่มา: https://www.facebook.com/PPTVHD36/videos/vb.617620494922400/1888568687827568