หวัง

หวังเฝ้าดูสิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลง
หวังเพียงแค่เกิดเปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์
หวังเพียงก้าวข้ามผ่านได้สักวัน
หวังว่าฉันไม่เห็นเรื่องเกิดซ้ำรอย

เจนพสิษฐ์
29 ก.ค. 59