ตั้งค่า DigitalOcean สไตล์ mekz

ตั้งค่า DigitalOcean สไตล์ mekz

– สร้าง droplet เป็น ubuntu 14.04 x64

– ทำตามนี้ก่อนเล้ยยยย New Ubuntu 14.04 Server Checklist
https://www.digitalocean.com/community/tutorial_series/new-ubuntu-14-04-server-checklist

– ลง control panel ที่ชื่อว่า ajenti ทำตามลิ้งค์ที่สอนอันแรก
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-ajenti-control-panel-on-ubuntu-13-04
http://support.ajenti.org/topic/349868-installing-on-ubuntu/
แต่พอถึงหัวข้อ Setting Up a Website
ให้ เข้าเมนู Packages แล้ว search หาแล้วติ้กถูกตามนี้:
ngnix, mysql-server(อย่าลืมใช้คำสั่งนี้ sudo mysql_secure_installation), php5-fpm, php5-mysql, php5-curl
แล้วกด Apply
*ไม่ใช้ apache2 ห้ามลง*

Read More