เรื่องเล่าไอทีวี (2) : ตั้งไข่ “ไอทีวี ทีวีเสรี”

เรื่องเล่าไอทีวี (2) : ตั้งไข่ “ไอทีวี ทีวีเสรี”

หมายเหตุ : บทความนี้เป็นการรวบข้อมูลและความคิดเห็นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีและสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี ซึ่งได้ถูกปิดตัวลงเป็นเวลากว่าหกปีแล้ว หากข้อมูล ความคิดเห็น ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องตามความเป็นจริงๆ ผู้เขียนต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากข้อมูลเริ่มหายากขึ้น ทุกวันๆ

Read More

เรื่องเล่าไอทีวี (1) : กำเนิด “ทีวีเสรี”

เรื่องเล่าไอทีวี (1) : กำเนิด “ทีวีเสรี”

หมายเหตุ : บทความนี้เป็นการรวบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีและสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี ซึ่งได้ถูกปิดตัวลงเป็นเวลากว่าหกปีแล้ว หากข้อมูล ความคิดเห็น ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องตามความเป็นจริงๆ ผู้เขียนต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากข้อมูลเริ่มหายากขึ้น ทุกวันๆ

Read More

เรื่องเล่าไอทีวี : เกริ่นนำ

เรื่องเล่าไอทีวี : เกริ่นนำ

 

ไม่รอดจนได้ครับ คันไม้คันมือ ต้องเขียนอะไรสักอย่างเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไอทีวี-ทีไอทีวีให้จนได้ ส่วนตัวผมคิดว่ามันคือปริศนาอย่างหนึ่งที่ค้างคาใจผมมานานพอสมควร

Read More

สมมุติว่าทำอะไรก็ผิด?

“ทำดีแล้วโดนด่า
ดีกว่าไม่ทำห่าอะไรเลย”
— Fucking Hero

“แล้วถ้ายังไม่ได้ทันทำห่าอะไรเลย
ไม่ได้พูดสักแอ่ะ แต่กลับโดนใส่ร้าย
โดนด่าโดนว่าเนี่ย…
กูควรจะทำยังไง ตอบหน่อยได้มั้ย
มันดีกว่าใช่มั้ยแบบนี้”
— มิตรสหายท่านหนึ่ง

วันไหว้ครู 2555

พระคุณครูยิ่งใหญ่อันไพศาล
ส่องสว่างกลางจิตศิษย์ทั้งผอง
เหล่าลูกศิษย์เคารพน้อมใจปอง
ศิษย์ทั้งผองน้อมบูชาพระคุณครู

อีกพระคุณของท่านที่สร้างเสริม
ท่านเพิ่มเติมคุณค่าทางความรู้
ศิษย์จึงมีวันนี้ได้เพราะครู
ท่านคือผู้สร้างคนให้ได้ดี

แต่งเมื่อ พฤษภาคม 2555

ไม่ทันเกม

เหนื่อยแสนเหนื่อยเป็นลูกไล่ให้เขานำ
เหมือนต้องยอมมาจำนนไปกับเขา
เพราะสุดท้ายคนตามนั้นคือเรา
เหนื่อยกายคงไม่เท่าเราเหนื่อยใจ

เหมือนเกมที่ไม่อยากเล่นอีกต่อไป
ฝืนไหลตามความชอกช้ำก็เพิ่มให้
ถามตัวเองอยู่ต่อไปเพื่ออะไร
ถึงยังไงก็ต้องหาทางออกมา…