ถอนฟืนออกจากไฟ

น่าน้อยใจถูกมองเป็นตัวปัญหา
มองเหมือนข้าเป็นตัวการในทุกสิ่ง
เพียงเดินตามเสียงของใจที่แท้จริง
มาแซะยิงบอกข้าชิงดีเด่นดัง

คนจะรักจะชอบผิดอะไร
มึงคือใครมึงมาพูดไปแบบนั้น
ไม่รู้ในสิ่งที่กูทำซักวัน
มึงก็ฝันก็มโนไปเอาเอง

Read More

ถอย

บอกว่าถอยไม่ได้แปลว่าต้องแพ้
ก็เพียงแค่พักทบทวนในบางสิ่ง
ให้จิตใจได้สงบลงจริงจริง
แล้วค่อยวิ่งเดินหน้าก้าวไปใหม่

ถอยสิบก้าวแสนก้าวไม่เห็นแปลก
ลดการแบกความกำกวมได้นับล้าน
ไม่ให้จิตไม่ให้ใจคอยรำคาญ
พอนานวันเริ่มสงบคิดออกเอง

Read More