คำฉุกคิดครั้งสุดท้ายจาก เจาะข่าวตื้น ตอน 123

เจาะข่าวตื้น ตอนที่ 123

จอห์น : “สำหรับท่านที่ต้องการปฏิวัติ ท่านที่ต้องการเลือด ท่านที่เห็นว่าการกำจัดคนเห็นต่างไปสักหมื่นคน แสนคน ล้านคน จะเป็นไรไป ก็ไม่ว่ากันครับ ทุกคนมีสิทธิ์จะคิดได้ครับ แต่ก่อนจะลงมือทำหรือยุให้คนอื่นทำนะครับ ถามตัวเองอีกครั้งก่อนครับ เรื่องที่คุณต่อสู้จะเอา จะเอาให้ได้เนี่ย มันคุ้มกันแน่ๆนะ

Read More

โจทย์ programming ที่แสนเข้ากับสถานการณ์ ณ เวลานี้

Programming Democracy

ประเทศหนึ่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการปกครองในรูปแบบรัฐสภา โดย ส.ส. ในสภาจะเป็นผู้ลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจาก ส.ส. มากกว่าครึ่งหนึ่งของจานวน ส.ส. ทั้งหมดในสภา จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้จัดตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาทำหน้าที่บริหารประเทศต่อไป

ส.ส. แต่ละคนนั้นก็จะสังกัดพรรคการเมืองต่างๆ หากมีพรรคการเมืองใดที่มี ส.ส. มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน ส.ส. ทั้งหมดในสภา พรรคการเมืองนั้นก็จะเป็นผู้ครองเสียงข้างมากในสภา และจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวขึ้นมาได้ แต่หากไม่มีพรรคการเมืองใดที่มีจานวน ส.ส. เกินครึ่ง ก็จะต้องมีการจับขั้วกันระหว่างพรรคการเมืองบางพรรค เพื่อให้จำนวน ส.ส. ของพรรคการเมืองเหล่านั้นรวมกันแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งของจานวน ส.ส. ทั้งหมด ก็จะสามารถครองเสียงข้างมากในสภา และจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นมาได้

Read More

หนังฉายซ้ำ

“…มันน่าเบื่อตรงที่เหตุการณ์มันก็เหมือนหนังฉายซ้ำที่เปลี่ยนตัวละครแต่เราไม่เคยจำได้ไง

ประวัติศาสตร์การเมืองไทยช่วงหลัง 2490 โดยเฉพาะหลัง 2500 เป็นต้นมามันก็วนอยู่แบบเดิม โดนหลอกด้วยวาทกรรมเดิมๆ แบ่งฝ่ายฆ่ากันเองเหมือนเดิม แล้วก็มาลงเอยที่เดิม

คำว่าปฏิรูปนี่เขาใช้หลอกเรามาตั้งแต่เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจปี 2504 นู่น ทุกวันนี้ก็ใช้ได้เหมือนเดิม บทเดิม ตัวละครเปลี่ยน เหมือนหนังรีเมคห่วยๆซักเรื่อง

ดูๆไปแล้วเราคงไม่เหมาะจะก้าวไปข้างหน้ากันหรอกมั้ง ช่างเถอะ ผมยืนยันจุดยืนเดิมแล้วอดทนรอดีกว่า

เบื่อ…”

— มิตรสหายท่านหนึ่งใน facebook