ตั้งค่า DigitalOcean สไตล์ mekz

– สร้าง droplet เป็น ubuntu 14.04 x64

– ทำตามนี้ก่อนเล้ยยยย New Ubuntu 14.04 Server Checklist
https://www.digitalocean.com/community/tutorial_series/new-ubuntu-14-04-server-checklist

– ลง control panel ที่ชื่อว่า ajenti ทำตามลิ้งค์ที่สอนอันแรก
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-ajenti-control-panel-on-ubuntu-13-04
http://support.ajenti.org/topic/349868-installing-on-ubuntu/
แต่พอถึงหัวข้อ Setting Up a Website
ให้ เข้าเมนู Packages แล้ว search หาแล้วติ้กถูกตามนี้:
ngnix, mysql-server(อย่าลืมใช้คำสั่งนี้ sudo mysql_secure_installation), php5-fpm, php5-mysql, php5-curl
แล้วกด Apply
*ไม่ใช้ apache2 ห้ามลง*

– ตั้งค่า php ตามหัวข้อ Step Three — Install PHP for Processing (Configure the PHP Processor)
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-linux-nginx-mysql-php-lemp-stack-on-ubuntu-14-04
– เข้าเมนู Services หา php5-fpm แล้วกดปุ่ม restart

– ตั้งค่า php ตามหัวข้อ Step Four — Configure Nginx to Use our PHP Processor ในลิ้งค์นี้
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-linux-nginx-mysql-php-lemp-stack-on-ubuntu-14-04
– เข้าเมนู Services หา nginx แล้วกดปุ่ม restart

– ลง Ajenti V ตามนี้
http://support.ajenti.org/topic/353398-installing-ajenti-v-on-debian/

– ให้ เข้าเมนู Packages แล้ว search หา phpmyadmin กด Apply
– ทำตามนี้
http://support.ajenti.org/topic/479448-installing-phpmyadmin/
http://support.ajenti.org/topic/455344-how-to-install-phpmyadmin/ (ใช้วิธีนี้เป็นหลัก)

– เซ็ตเว็บให้ใช้ WordPress ได้ ตามลิ้งค์นี้
http://support.ajenti.org/topic/353409-setting-up-a-php-website-with-ajenti-v-wordpress-example/

– ย้าย DB จากเว็บเก่าหรือสร้างใหม่บน phpMyAdmin ให้เรียบร้อย
ถ้าเจอปัญหา ตอน import ลองแก้ตามนี้
https://rtcamp.com/tutorials/php/increase-file-upload-size-limit/

– เรียบร้อยโรงเรียนเมษดอทเน็ตงิ

– ส่วน Subdomain ที่เป็น WordPress
ก็เพิ่ม CNAME Name:note, Hostname:mekz.net –> note.mekz.net
จบ

http://support.ajenti.org/topic/482564-domain-subdomains-in-the-same-website/

http://www.flipflops.org/2013/01/27/wordpress-updates-with-sftp/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *