[YWC: Web Content] นิยามความสุข

CAM02205

ขอลองมองคำว่า “นิยามความสุข” เป็นหัวข้อออกแยกย่อยดีกว่า เผื่อว่าเราอาจจะเข้าใจอะไรบางอย่างได้ชัดเจนมากขึ้น

What ?

ความสุขในนิยามของผม คือ สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจ ผ่อนคลาย ไร้ความกังวล

When ?

และที่สำคัญ… ความสุขนั้นจะต้องไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น

Where (or Who)?

ผมคิดว่าความสุขคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวเรา จิตใจของเราเองเป็นสำคัญ ยิ่งเราไปฝากไว้กับคนอื่นแล้ว ความสุขนั้นก็จะอยู่อย่างไม่คงที่

How ?

เป็นคำถามที่จัดได้ว่าปลายเปิดจริงๆนะ สำหรับวิธีการสร้างความสุข

สำหรับโดยส่วนตัวผมแล้วคิดว่า วิธีการสร้างความสุขของผมได้ ได้แก่ การฟังเพลงโปรด, อ่านหนังสือที่ชอบ, ได้ดูหนังหรือทีวี หรือ ถ่ายรูปภาพวิวต่างๆด้วยสมาร์ทโฟน

และอีกอย่างหนึ่งก็คือ ก็การได้ไปเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆ ที่ไม่เคยไป อย่างเช่น เชียงใหม่

การเที่ยวในครั้งนั้น ได้ซึบซับความสุขมากมายระหว่างทาง ทำให้จิตใจได้หยุดพัก ผ่อนคลายได้บ้าง ถึงจะไม่ 100% เลยก็ตามที

ภาพด้านบนของบทความก็คือ “ความสุข” ของผมอย่างนึงครับ เป็น “ความสุข” ระหว่างการเดินทาง

นี่แหละครับ…วิธีการสร้างความสุขของผมอย่างหนึ่ง 😉


การบ้านประจำสาขา Web Content
เขียนโดย นายเจนพสิษฐ์ ปู่ประเสริฐ
ผู้สมัครค่าย YWC รหัส C62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *