กลอนเหนือกาล

ธรณีนี่นี้                         เป็นพยาน
เราก็ศิษย์มีอาจารย์   หนึ่งบ้าง
เราผิดท่านประหาร    เราชอบ
เราบ่ผิดท่านมล้าง     ดาบนั้น คืนสนอง

— ศรีปราชญ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *