Mekz ย่อมาจาก…

mean-of-name

Modest = เรียบร้อย, ถ่อมตัว

Energetic = กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง

Kind = ใจดี, อ่อนโยน

Zippy = มีชีวิตชีวา, คล่องแคล่ว

//จริงหรอว้า 5555555

 

ลองเล่นได้ที่ http://s3.alegra.me/name/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *