คนในความลับ

“ให้ตัวฉันเป็นเพียงแค่คนในความลับ
ถ้าเขาถามว่าใคร
ก็บอกเค้าไปแค่เพื่อนเท่านั้น…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *