เป็นแบบไหนดี?

“เป็นเราที่เขาไม่ชอบ
ดีกว่า
เป็นคนที่เขาชอบ
แต่ไม่ใช่สิ่งที่เราเป็น”

—นิ้วกลม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *