ของร้อน

“รักที่ร้อนรน
มันไม่ทนเท่ารักที่เราสบายใจ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *