ไม่จำเป็นต้องรักกันทุกคน

“ไม่ต้องรักกันทุกคนหรอกครับ ขอแค่ไม่ละเมิดสิทธิคนอื่น รักษาสิทธิของตนเอง รู้บทบาท รู้หน้าที่ของตัวเองก็เพียงพอแล้ว สำหรับการใช้ชีวิตในสังคม”

— มิตรสหายท่านหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *