ชิน?

“เมื่อเราชินที่มีชีวิตไปตามยถากรรม และเลือกที่จะแก้ปัญหาในชีวิตด้วยการแก้กรรม ตัดกรรม ปล่อยนก ปล่อยปลา ไปหาหมอดู คนไทยจำนวนมากจึงไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการที่เรามีพื้นที่สาธารณะน้อยเกินไป”

— คำ ผกา, มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2557

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *