รำลึกเยาว์วัย

เห็นในเฟสเล่นกันเลยลองเล่นตาม แล้วก็โพสในเฟสดู อันนี้เวอร์ชั่นเพิ่มเติมจากที่โพสในเฟส คือเพิ่มชื่อที่ปรึกษาด้วย 55555

– ไกรลาศศึกษา :

 • อ.1/1 – ครูพจนา

– ศรีจิตรา :

 • อ.2/1 – ครูเพ็ญพรรณ

– ธัญวิทย์ :

 • อ.3/1 – ครูอุทิศ

– เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ :

 • ป.1/3 – ครูนิสาชล
 • ป.2/4 – ครูกัลยา

– พระหฤทัยดอนเมือง :

 • ป.3/8 – ครูศิริลักษณ์
 • ป.4/1 – ครูนวรัตน์
 • ป.5/4 – ครูนฤมล
 • ป.6/5 – ครูนิตยา

– จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี :

 • ม.1/5 – อ.ชัญญา อ.สุวรรณ
 • ม.2/5 – อ.อิ่มทอง อ.สังวาล
 • ม.3/5 – อ.อำพร อ.วิไลจิตร
 • ม.4/1 – อ.ประจักษ์ อ.กมลชนก
 • ม.5/2 – อ.พัชรกนกฉัตร อ.สิทธิพร
 • ม.6/2 – อ.สุกัญญา อ.สายจิตรา อ.วัฒนะ

– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1

ป.ล. 1 อนุบาลนี่จำไม่ได้หรอก ไปแอบดูสมุดพกมา 555555

ป.ล. 2 บางอันก็ลืมไป ต้องแอบไปเปิดดู 5555

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *