สร้างได้ ทำลายได้

ทำไปก็เท่านั้น
อยู่เฉยๆล่ะดีแล้ว
หายนะกำลังมาล่ะ
ต้องถอยจริงๆใช่ไหม

ไม่มีปัญหา
สร้างก็เหมือนไม่สร้าง
ทำลายทิ้งไปดีกว่า
ง่ายจะตาย 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *