เปิดหน้าไพ่

cards

ตัวละครเปิดหน้าไพ่กันหมดแล้ว
คงไม่แคล้วไฝว้กันใหญ่หลายยกหนา
ไม่อยากบอกคนรับกรรมภายภาคหน้า
ชาวประชาตาดำๆเหล่านี้ไง…

Credit’s photo : Boingboing.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *