ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย?

ประวัติศาสตร์ไม่ได้สอนให้เราเจ็บปวด
แต่สอนให้เราเรียนรู้กับบางสิ่ง
เพื่อให้เป็นบทเรียนและปรับปรุงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในห้วงความรู้สึกบางครั้งของเรานั้น
กลับอยากจะเดินตามใจตนเอง
จนลืมบทเรียนที่ได้รับจากความผิดพลาดในอดีต
ถ้าหากไม่ระวังจังหวะก้าวของชีวิตให้ดี
เราก็มีสิทธิ์เดินซ้ำรอยประวัติศาสตร์ที่เคยผิดพลาดได้


ไม่ใช่แค่เรื่องในชีวิตของเราเท่านั้น
บางทีเรื่องการเมืองก็ควรจะถึงเวลาแห่งการเรียนรู้เสียที
เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง-แก้ไขให้ดีขึ้นอนาคต
แต่ก็เห็นแล้วว่าในประเทศสารขัณฑ์แดนคนดี
ก็ไม่เคยจะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้เสียที

ทำให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า
ถึงการเมืองสารขัณฑ์แลนด์จะต้องผ่านการเรียนรู้อีกมากมาย
แต่อย่างน้อยเราก็ไม่ควรทำให้ชีวิตเดินสู่ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยด้วยเช่น
….เพราะไม่เช่นนั้นชีวิตเราอาจจะแย่ลงกว่าเดิมก็เป็นได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *